Αρχική
Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

PDF Εκτύπωση E-mail

 

 

H παροχή των δεδομένων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Στατιστικό Νόμο της Ελλάδας, Νόμος 3832/2010, όπως ισχύει. Τα στοιχεία που παρέχονται απο φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων και /ή για την επικύρωση /απόδειξη της ορθότητας των στατιστικών υπολογισμών.

 

 

Για να εισαχθείτε στο σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη το AΦΜ σας και ως κωδικό χρήστη τον κωδικό που σας έχει δώσει το Τμήμα Ερευνών Δημοσίου Τομέα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.