Αρχική Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Υπεύθυνος για την εφαρμογή των ΟΚΑ & των Νοσοκομείων

Σταμάτης Φώτης

E-mail: f.stamatis@statistics.gr

Τηλ.: 2131352572


Υπεύθυνος για την εφαρμογή των Ν.Π.Δ.Δ.

Καμπέρος Γεράσιμος

E-mail:  g.kamperos@statistics.gr

Τηλ.: 2131352573


Υπεύθυνη για όλη την εφαρμογή ως Προϊσταμένη Τμήματος

Αποστολοπούλου Άννα

E-mail: a.apostolopoulou@statistics.gr

Τηλ.: 2131352085