ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εκτυπώστε τη βοήθεια
ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Το σύστημα επιτρέπει στους χρήστες/επιχειρήσεις να εισάγουν δεδομένα μέσω μιας on-line εφαρμογής.

 

Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης (Screen Resolution) του υπολογιστή σας 1024x768 ή και μεγαλύτερη.

 

Η διαδικασία έχει ως εξής:  

 

1.      Συνδέεστε στον Internet Explorer (ή οποιονδήποτε άλλο browser χρησιμοποιείτε).

2.      Πληκτρολογείτε τη διεύθυνση http://www.statistics.gr/OnIndustry.

3.      Εμφανίζεται η οθόνη εισόδου.

                          i.      Στο πεδίο «κωδικός», πληκτρολογείτε τον αριθμό του καταστήματος, όπως αυτός έχει καθοριστεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ο αριθμός καταστήματος βρίσκεται στο αριστερό μέρος του έντυπου ερωτηματολογίου και είναι μοναδικός για κάθε επιχείρηση).

                       ii.      Στο πεδίο «ΑΦΜ» πληκτρολογείτε το ΑΦΜ της επιχείρησης.

                     iii.      Πατάτε το πλήκτρο «Σύνδεση».

 

Εικόνα 1: Οθόνη εισόδου στο On-line Σύστημα

 

4.      Εμφανίζεται η κεντρική σελίδα της εφαρμογής. Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται ανακοίνωση σχετικά με το μήνα αναφοράς - και τον προηγούμενο από αυτόν μήνα - των στοιχείων που συλλέγονται στην παρούσα φάση καθώς και οι ημερομηνίες που μπορείτε να κάνετε την εισαγωγή. Για παράδειγμα, αναφέρουμε ότι στο διάστημα 9/11-17/12 πραγματοποιείται συλλογή των δελτίων του μηνός Οκτωβρίου, που είναι ο μήνας αναφοράς, καθώς και του μηνός Σεπτεμβρίου.  

 

Εικόνα 2:Κεντρική σελίδα Εφαρμογής. Στην αριστερή περιοχή της ιστοσελίδας διακρίνονται οι ημερομηνίες δηλώσεων (με κόκκινα γράμματα)

 

5.      Στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής σας δίνονται οι εξής δυνατότητες:

Α) Με την επιλογή «Ανακοινώσεις», μπορείτε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος Δεικτών Παραγωγής, κάνοντας click πάνω στην κάθε ανακοίνωση.

 

Εικόνα 3: Συγκεντρωτική λίστα ανακοινώσεων

 

Εικόνα 4: Λεπτομέρειες μιας ανακοίνωσης

 

Β) Με την επιλογή «Αλλαγή Στοιχείων», μπορείτε να δείτε και ενδεχομένως να αλλάξετε προσωπικά στοιχεία της επιχείρησης. Για να πραγματοποιήσετε κάποια αλλαγή, πρέπει να πατήσετε «Επεξεργασία», όπου σας εμφανίζει τα πεδία που μπορείτε να επέμβετε. Σημειώνουμε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το ΑΦΜ και τον Κωδικό της επιχείρησης. Αν υπάρχει αλλαγή στο ΑΦΜ της επιχείρησης, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του κλάδου που ανήκει η επιχείρησή σας. Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή, πρέπει να πατήσετε «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε το πεδίο «e-mail», προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά.

 

Εικόνα 5: Στοιχεία Επιχείρησης

 

 

Εικόνα 6: Φόρμα Αλλαγής Στοιχείων Επιχείρησης

 

 

Γ) Με την επιλογή «Εισαγωγή Δελτίου», έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τις εγγραφές της επιχείρησης για τον τρέχοντα μήνα που είναι ανοικτός για εισαγωγή δεδομένων καθώς και για τον προηγούμενο μήνα που ενδεχομένως να μην έχει εισαχθεί.

 

Εικόνα 7:  Λίστα με τα προϊόντα της Επιχείρησης

 

Κάνοντας click πάνω στον κάθε κωδικό προϊόντος, εμφανίζεται από κάτω το δελτίο, όπως ακριβώς και στην έντυπη μορφή και απλά, συμπληρώνετε τα νούμερα στα αντίστοιχα κελιά. Θα ήταν προτιμότερο να μην γράφετε τα νούμερα σε δεκαδική μορφή, αλλά να τα γράφετε στρογγυλοποιημένα. Αν θέλετε να γράψετε τα νούμερα σε δεκαδική μορφή, προκειμένου να υποδηλώσετε την υποδιαστολή, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο "κόμμα" (,) από το αριστερό τμήμα του πληκτρολογίου με τα γράμματα. Τα νούμερα που εμφανίζονται κατόπιν της αποθήκευσης τους στην οθόνη στρογγυλοποιούνται αυτόματα από το σύστημα. Η μετακίνηση από κελί σε κελί γίνεται κάθετα με το πλήκτρο Tab. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων για κάθε κωδικό προϊόντος, πατάτε το πλήκτρο «αποθήκευση». Για όποιους κωδικούς προϊόντων δεν υπάρχουν τιμές, παρακαλούμε να το σημειώνετε με το μηδέν (0).

 

Εικόνα 8: Δελτίο Επιχείρησης για συγκεκριμένο κωδικό προϊόντος

 

6.      Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα, αν το επιθυμείτε, να δείτε το άθροισμα όλων των κωδικών των προϊόντων της επιχείρησής σας, πατώντας το πλήκτρο «μηνιαίο άθροισμα». Βγαίνετε από τη σελίδα που ανοίγει, πατώντας το «κλείσιμο».

 

Εικόνα 9: Μηνιαίο άθροισμα όλων των προϊόντων της Επιχείρησης

 

 

7.      Βγαίνετε από το Σύστημα με το πλήκτρο «Έξοδος», που βρίσκεται στο δεξί τμήμα της οθόνης.