Καλώς ήλθατε στο on line σύστημα της έρευνας Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η έρευνα αποβλήτων διενεργείται στο πλαίσιο ειδικών στατιστικών ερευνών που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για τα απόβλητα.

Στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για τα απόβλητα έχει καθιερωθεί ένα σύνολο αρχών που πρέπει να ακολουθούνται από τις μονάδες παραγωγής αποβλήτων, κατά τη διαχείρισή τους . Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των αποβλήτων στα διάφορα σημεία ροής τους, δηλαδή στην παραγωγή, τη συλλογή, την ανάκτηση και τη διάθεση.

Περισσότερα...

Ψηφοφορία
Σας αρέσει η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων;
Παλαιότερες Ψηφοφορίες