Καλώς ήλθατε στο on line σύστημα της έρευνας Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η έρευνα αποβλήτων διενεργείται στο πλαίσιο ειδικών στατιστικών ερευνών που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για τα απόβλητα.

Στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για τα απόβλητα έχει καθιερωθεί ένα σύνολο αρχών που πρέπει να ακολουθούνται από τις μονάδες παραγωγής αποβλήτων, κατά τη διαχείρισή τους . Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των αποβλήτων στα διάφορα σημεία ροής τους, δηλαδή στην παραγωγή, τη συλλογή, την ανάκτηση και τη διάθεση.

Η Έρευνα Αποβλήτων διενεργείται, κάθε δύο χρόνια, σε ένα δείγμα επιχειρήσεων, οι οποίες σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 172509/4266/2-10-07, υποχρεούνται να συντάξουν την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, δημοσιεύονται με μορφή γενικών στατιστικών πινάκων, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των ατομικών δεδομένων σε επίπεδο επιχείρησης και ότι η παροχή των στοιχείων είναι υποχρεωτική (Ν. 2392/96, Ν. 3470/06 άρθρο 14 και Κοινοτικός Κανονισμός 2150/2002).

Με την ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου καταργείται αυτόματα η υποχρέωση αποστολής έντυπου ερωτηματολογίου.


Εγγραφή

Η εγγραφή γίνεται με username (χρήστης) τον κωδικό καταστήματος που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα στο έντυπο ερωτηματολόγιο που σας έχουμε ήδη ταχυδρομήσει και password (κωδικός) τον ΑΦΜ της επιχείρησης (με τον αριθμό 0 ως πρώτο στοιχείο του ). Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εγγραφή σας στο σύστημα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του συστήματος από το μενού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.


Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου

Για τα μεθοδολογικά στοιχεία της έρευνας και τον τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου πατήστε εδώ.


Aντιστοίχηση Kωδικών

Για την αντιστοίχηση των κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων με τους Στατιστικούς Κωδικούς πατήστε εδώ.

Ψηφοφορία
Σας αρέσει η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων;
Παλαιότερες Ψηφοφορίες